What is Cleaning Management System?

Blackbox T.Y.S ile uzaktan ve temiz yönetin!

Blackbox Temizlik Yönetim Sistemi, Belediyelerin tüm temizlik hizmetlerini online olarak organize edebildiği, görevlendirebildiği, izleyip raporlayabildiği interaktif olarak çalışan, üstün ve eşsiz bir yönetim sistemidir. Çöp araçlarına takılan BlackBox manyetik sensörler, RFID sensor ve kamera sayesinde, çöp toplama ile ilgili tüm veriler GPRS üzerinden online olarak sunuculara gönderilir ve kayıt edilirler. ?Belediyelerin vermiş oldukları tüm görevlerin taşeronlar tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığı sistem tarafından otomatik olarak denetlenir.?

Blackbox C.M.S. Online Catalogue
Please Click to Read

Çöp araçlarına takılan BlackBox manyetik sensörler, RFID sensor ve kamera sayesinde, çöp toplama ile ilgili tüm veriler GPRS üzerinden online olarak sunuculara gönderilir ve kayıt edilirler.